Oplysninger om behandling af dine personoplysninger ved tilmelding til nyhedsbreve og konkurrencer

Hvem er den dataansvarlige m.v.?

AMKA I/S, cvr. nr. 29037264, Østre Boulevard 29, 8930 Randers NØ er dataansvarlig for indsamlingen af dine personoplysninger. Kontakt kan etableres via mail: amka@amka.dk eller telefon: 86 41 96 00.

Formålet med behandlingen

Indsamlingen af personoplysninger sker med henblik på, at kunne udsende nyhedsbreve i form af eksklusive og målrettede personlige tilbud, invitationer til events og arrangementer, inspiration, vinguides og opskrifter. Behandlingen af dine personoplysninger til disse formål sker på baggrund af dit samtykke.

Hvem modtager personoplysningerne?

For at kunne gøre det muligt at skræddersy netop de tilbud og informationer, som anses for at være relevante for dig, kan dine oplysninger blive overført til tredjepartsleverandører hvor de vil blive behandlet med henblik på at gøre markedsføringen så relevant for dig som muligt. Blandt disse tredje-partsleverandører findes:

  • Ubivox Danmark ApS
    Toldboldgade 55B, 1.th, 1253 København K
  • IT Relation A/S
    Byleddet 22, 8920 Randers NV
  • Google Analytics

Der kan ske udskiftning eller tilføjelse af nye tredjepartsleverandører.

Overførsel til tredjeland?

Dine personoplysninger sendes kun til steder i EU eller til lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Google kan modtage og videresende personoplysninger til deres servercentre.

Vi kan oplyse, at Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for overførsel af personoplysninger i form af Privacy Shield-aftalen som Google har tilmeldt sig. Google har garanteret at ville forblive certificerede under denne complianceløsning eller indgå i en alternativ complianceløsning, der sikrer opfyldelse af kravene i direktivet.

Se mere her: www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20130906.html

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

Når du tilmelder dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v. og giver samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, vil dine personoplysninger blive opbevaret, så længe de er nødvendige for at kunne levere markedsføring. Trækker du dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger blive arkiveret og gemt i højst tre år, efter tjenesten er afmeldt. Når dine personoplysninger bliver arkiveret, vil de alene blive opbevaret med henblik på at sikre dokumentation i tilfælde af retskrav og sikre imod misbrug af fordelsprogrammer mv. Såfremt det vurderes, at visse af dine personoplysninger ikke er nødvendige for at sikre imod et retskrav, vil disse blive slettet straks. Dine personoplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål end dokumentation efter arkivering.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Din ret hertil fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved afmeldelseslinket, som du finder i bunden af hver e-mail, som du modtager fra VinØen, eller ved at sende en e-mail til mail@vinøen.dk

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan tilbagekalde dit samtykke med tilbagevirkende kraft, det vil sige, at virkningen af din tilbagekaldelse vil være, at AMKA I/S’s behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted.

Dine rettigheder

Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, som vil blive beskrevet herunder:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via e-mail: mail@vinøen.dk

VII. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

VIII. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

IX. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

X. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

XI. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

XII. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Yderligere informationer om dine rettigheder kan findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Indgiv klage til Datatilsynet?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Automatiske afgørelser?

Der foretages ikke automatiske afgørelser, der medfører retsvirkninger eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Der fortages alene profilering med henblik på at sende dig relevante nyheder og tilbud.

Vilkår for nyhedsbrev

Indsamlingen af personoplysninger sker som ovenfor nævnt med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve. Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du dermed at modtage information og materiale på e-mail som gennemgået ovenfor.

Du kan modtage eksklusive og målrettede personlige tilbud, invitationer til events og arrangementer, inspiration, vinguides og opskrifter.

Det er derfor en betingelse for at modtage vores nyhedsbrev, at du har læst ovenstående ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger” samt, at du har sat dig ind i Vinøens privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan du til enhver tid finde på vinøen.dk

Det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for AMKA I/S at ændre i vilkårene for modtagelse af nyhedsbreve, ligesom det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer, justeringer eller tilpasninger i privatlivspolitikken.